گروه نرم افزاری ونوس

« ..................................................................................................................................................................................... »

گروه نرم افزاری ونوس

« ..................................................................................................................................................................................... »

۱ مطلب با موضوع «مطالب آموزشی» ثبت شده است

 سقف های تیرچه بلوک از اجزای اصلی به شرح زیر تشکیل می شوند:

 •تیرچه

•بلوک

•میلگرد حرارتی و افت و میلگرد منفی و کلاف

•بتن پوششی درجا

سقفهای تیرچه بلوک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • mahdi shariaty